Over ons

KJP Drechtsteden is een zelfstandig praktijk gestart in 2005.

De vestiging zoals we die nu kennen is 10 jaar geleden begonnen aan De Wederik in Papendrecht. Daarmee hebben we een centrale plek in de stad Papendrecht en in de regio. KJP is een begrip geworden in de regio als het gaat om hulpverlening aan kinderen en hun gezin die in serieuze moeilijkheden zijn gekomen. Verder is de praktijk erkend als opleidingspraktijk voor de post-academische opleiding tot GZ-psycholoog K&J en psychotherapeut BIG.

Wij onderzoeken en behandelen kinderen/jongeren van 0-21 jaar en hun gezin, met een diversiteit aan problemen binnen GGZ. Vanaf 2015 binnen de nieuwe wet op de jeugdzorg die georganiseerd wordt door de gemeenten.

Ben je 18 jaar of ouder dan geldt de zorg- en verzekeringswet en zijn de zorgverzekeraars onze partner.

Binnen onze praktijk werken 8 ervaren mensen nauw samen. Door het kleinschalige karakter kunnen we de contacten met ouders en kinderen direct en persoonlijk houden. We hebben ervaring en kennis in huis over angst- en stemmingsproblemen; problemen met concentratie of het schoolse leren; problemen in gedrag en of de opvoeding; ontwikkelingsproblemen, LVB-problematiek en complexe gezinsproblemen.

We hebben aandacht voor de kwetsbaarheid van mensen en de zorgvuldigheid die daar bij past.

Elke cliënt heeft recht op een goede diagnostiek en dat geldt zeker voor de kwetsbare groep: kinderen en jongeren.
Het onderzoek is gedegen; we spreken ouders, kind/jongere en met de school. We vormen zo een beeld van het kind/jongere zelf en de ontwikkeling die hij/zij heeft doorgemaakt en zijn/haar gezin, geven een werkbare verklaring voor de ontstane klachten en symptomen.

Na vaststelling van de oorzaak van de problemen gaan we met ouders, kind/jongere en indien wenselijk scholen in gesprek hoe we de problemen kunnen aanpakken. Voor zowel de diagnostiek als indicatiestelling en de behandeling overleggen we altijd met de patiënten en zoeken we samen naar dat wat mogelijk is.

KJP Drechtsteden streeft er naar om de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen zo persoonlijk mogelijk te houden. Hulp moet zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

Op dit moment werken bij KJP Drechtsteden:
Mevr. J. van der Giessen-Molenaar, psychotherapeut
Dhr. R. Boekhout, psychotherapeut/Gz-psycholoog
Mevr. H. van den Belt, Gz-psycholoog
Dhr. A. Verburg, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Mevr. R. Huijbregts, kinder- en jeugdpsycholoog
Dhr. JW Keuning, systeemtherapeut
Mevr. C. Pluimers, psychomotore therapeut
Dhr. W. van Welie, psycholoog